Inicio » Sobre nosaltres
sofà

Qui som

  • Som l’Associació de Comerciants de Mobles de la Comunitat Valenciana. El nostre interés principal és la defensa dels associats i associades. El nostre interés principal és la defensa dels associats.
  • Representem les botigues de mobles de la CV enfront d’institucions, organismes i confederacions.
  • Defenem els drets i els deures de les botigues de mobles amb l’impuls a la qualitat, servei i garantia en tots i cadascun dels comerços hi associats.
  • No tenim ànim de lucre. Tenim transparència completa dels nostres comptes i actuacions.
  • Proporcionem formació i serveis perquè les botigues de mobles estiguen actualitzades i guanyen rendibilitat.
  • Facilitem l’accés de les botigues a les ajudes publiques a través de la puntual informació i l’assessorament adequat.
  • Tenim convenis amb bancs, fires, etc. perquè elsassociats i les associades estalvien diners.
  • Formalitzem convenis amb proveïdors perquè donen suport a la millora del sector del moble.
  • Ajudem els associats i associades en temes de màrqueting, formació contínua, suports al procés de venda,etc. Per a garantir la satisfacció del consumidor-a i ajudar el comerç a rendabilitzar la seua inversió a la botiga.
  • Juntes i junts tenim la força i el compromís amb el desenvolupament econòmic de la nostra Comunitat, d’Espanya i d’Europa, amb tot el que el nostre sector hi aporta.
història

La nostra Història

Per a fer un estudi de la història de l’ASSOCIACIONISME EN EL COMERÇ DEL MOBLE a LA COMUNITAT VALENCIANAcal remuntar-se a l’època de l’existència dels gremis artesanals de l’Edat mitjana. Aquests gremis d’oficis són la base de moltes associacions que han sorgit a partir del segle XX, un bon exemple de les quals és la del moble.

 

Els orígens, el 1890, amb els primers gremis artesanals, però és el 1913 amb la creació de la Unió Gremial i el 1924 amb els primers estatuts de la Unión de Almacenistas del Mueble, quan es consolida la seua vertadera vocació associacionista. Exactament, el 12 de setembre de 1924 es constitueix la Unión de Almacenistas de Muebles, format per la majoria d’emmagatzemadors de mobles de la ciutat de València. Un dels seus primers assumptes va ser tractar les reformes de la ciutat per part de l’Ajuntament. Una altra de les actuacions més importants dutes a terme va ser la de realitzar les gestions necessàries enfront del Ministeri d’Hisenda per a rectificar la Llei del Timbre, que gravava la venda de mobles considerats de luxe.

 

Ressorgeix, doncs, amb tota la força que mai va perdre per part d’un sector tan integrat i estratègic en el teixit social i econòmic valencià, sent fundadora de la Federació de Comerciants de Mobles de la Comunitat Valenciana (FECOMVAC) el 1998 i, posteriorment, donant a llum a la Confederació Espanyola de Comerciants del Moble i a FENA (Federación Europea del Negocio del Amueblamiento).

 

El 2016 es crea Comerçmoble, com a resposta dels i de les comerciants de moble de la Comunitat Valenciana, a la necessitat de tornar a estar representats adequadament en les institucions i organismes, de manera que els interessos del sector pogueren ser defensats.

 

COMERÇMOBLE forma part de FÒRUM HÀBITAT ESPANYA, representa als comerços del moble de tota Espanya (setembre 2019), sent aquests empresaris, part fonamental del motor que mou l’economia del nostre País i la nostra responsabilitat actual és prendre les mesures necessàries per a continuar sent generadors de riquesa i de benestar.

Dades i organització

RAÓ SOCIAL

ASSOCIACIÓ PER A LA DISTRIBUCIÓ I COMERÇ DE L’HÀBITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DIRECCIÓ

Av. del Cid, 25 – 1r porta 10. 46018 VALÈNCIA

TELÈFON

665 90 32 21

CIF G98828684

 

SECRETARIA GENERAL

Ligia Rodrigo Carreras – 679 488 064

JUNTA DIRECTIVA COMERÇ MOBLE

Presidenta
Gloria Vaquer Beltrán

Vicepresidents
Alberto Albert Verdú
Francisco Ortega Alarcón
Juan Luis Benlliure Moreno

Secretari
Abelardo Olmeda Ortega

Tresorer
Patricio Gonzalez Canovas

Vocals
Antonio Casanova Ortells
José Gomez Gómez
Amelia Delhom Burguet
Amparo Vallés Pérez
Cesar Serra Bañó
Vicente Gascón López