Inicio » Serveis
serveis

Els nostres serveis

Estem a disposició de les botigues associades, per ajudar-les i orientar-les professionalment

Són molts els serveis i les activitats que des de Comerçmoble es realitzen, entre altres:

 • En Comerçmobleassumim la defensa i representació dels interessos comuns dels comerços del moble valencians.
 • Organitzem cursos, conferències, tallers i jornades tècniques dirigides a millorar la professionalització del sectori la millora de la competitivitatdels comerços.
 • Facilitem informació i documentacióals comerços, enviant periòdicament tota mena de circulars informatives als comerços associats.
 • Donem suport i assessoremen els conflictes amb els consumidors i consumidores a través de la Junta Arbitral de Consum.
 • Negociem el convenicol·lectiu del sector del comerç del moble a la Comunitat Valenciana, donem assessorament laboral i legal als comerços associats.

Borsa d'Ocupació

Posem en contacte els i les professionals amb botigues especialitzades

En Comerçmoble posem en contacte professionals del sector en cerca d’ocupació amb els nostres associats comerciants del moble, i els oferim els perfils més idonis per a les seues empreses… envia’ns el teu currículum a: comercioshabitatcv@gmail.com

L’objectiu és la creació d’una borsa de treball de professionals per al Sector de Comerç del Moble. Aquesta borsa estarà a la disposició de tots els comerços valencians que requerisquen professionals per a treballar a les seues botigues.

Si eres un o una comerciant de mobles, pots enviar-nos un correu electrònic a: comercioshabitatcv@gmail.com on ens hauràs d’indicar les característiques del candidat o candidata que necessites perquè puguem realitzar una selecció de currículums per al teu comerç.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que vosté ens facilite voluntàriament seran inclosos en un fitxer automatitzat propietat de COMERÇ MOBLE (Associació per a la distribució i Comerç del Moble i l’Hàbitat de la Comunitat Valenciana). Les seues dades seran tractades amb la finalitat de donar resposta a possibles ofertes d’ocupació rebudes i, per tant, podran ser utilitzats o cedits, exclusivament, per a respondre a aquestes ofertes laborals rebudes de les nostres empreses associades. Mitjançant la seua resposta, signatura i lliurament del present qüestionari, vosté ens dona el seu consentiment explícit a disposar de les dades facilitades a tal fi. En qualsevol moment, vosté podrà fer exercici del seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se a COMERÇ MOBLE Av. del Cid nº2-4C 46018 VALÈNCIA, tel. 963 522 977 o per correu a comercioshabitatcv@gmail.com.

Representació institucional

Estem presents per a defensar els interessos de les botigues i comerços del moble en totes les institucions

Des dels seus inicis, Comerçmoble es plantejà diverses qüestions d’interés per al sector amb l’objectiu de millorar la competitivitat dels comerços, i que s’escolte la seua veu davant les administracions públiques, i exigir el compliment de la normativa autonòmica, comunitària i estatal. Per tant, assumeix la representació i la defensa dels interessos comuns dels associats i associades davant els organismes de l’administració i entitats públiques i privades i, en general, enfront de tercers, exercint les accions oportunes.

Per a dur a terme aquesta tasca, Começmoble està integrada en diferents associacions i organitzacions empresarials, on pot fer sentir la veu dels comerços del sector, entre altres:

 • OBSERVATORI DEL COMERÇ de l’Ajuntament de València al costat de CECOVAL.
 • CONFECOMERÇ que és la Confederació de comerç d’Alacant, Castelló i València.
 • Fira Hàbitat València

A més, l’Associació pertany a la Junta Arbitral de Consum, assistint en representació dels comerciants als procediments arbitrals relacionats amb el comerç del moble.

w

Negociació col·lectiva

Representem els interessos de la patronal del sector del moble de la Comunitat Valenciana en la signatura de convenis

Des de Comerçmobletenim el repte de negociar els diferents convenis col·lectiu de treball per al Comerç del Moble i l’Hàbitat de la Comunitat Valenciana. Les diferents situacions que travessa el sector al llarg del temps, ens obliga a treballar en diferents modificacions de les condicions regulades en conveni (salaris, productivitat, flexibilitat interna, mobilitat funcional, distribució de la jornada, etc.), amb l’objectiu que els comerços disposen d’un conveni molt més útil i modern.

El Conveni Col·lectiu de Treball per a la Província de València del Sector del Comerç de Mobles és d’obligatòria aplicació a totes les empreses i treballadors i treballadores l’epígraf fiscal dels quals siga un dels següents:

 • 615.2 Comerç a l’engròs de mobles. Aquest epígraf comprén el comerç a l’engròs de mobles de tota mena(de fusta, metàl·lics, etc.), i per a tot ús (domèstic, d’oficina, escolar, etc.), així com el comerç a l’engròs de matalassos i somiers.
 • Grup 653. Comerç al detall d’articles per a l’equipament de la llar i la construcció. Aquest grup engloba els epígrafs següents:
  • 653.1 Comerç al detall de mobles (excepte els d’oficina).
  • 653.5 Comerç al detall de portes, finestres i persianes, motlures i marcs, tarimes i parquet–mosaic, cistelleria i articles del suro.
  • 653.6 Comerç al detall d’articles de bricolatge.
  • 653.9 Comerç al detall d’altres articles per a l’equipament de la llar n.c.o.p.

Aquest Conveni és aplicable a València i la seua província.

Actualment, Comerçmoble desenvolupa la seua activitat de transmissió d’informació, a través de l’enviament de cartes i circulars, als seus associats i associades en les àrees següents:

 • Normativa comercial (festius d’obertura, llei defensa consumidor, garanties en venda de béns de consum, etc.).
 • Arbitratge i consum (resolució de conflictes amb els consumidors i/o consumidores).
 • Ajudes i subvencions (totes les ajudes autonòmiques i estatals a les quals poden optar els comerços).
 • Etiquetatge de producte (normativa i tota la informació que ha de portar).
 • Fires sectorials (informació de totes les fires sectorials nacionals i internacionals del sector del moble).
 • Jurídic-laboral i fiscal (actualització de la normativa laboral i fiscal, tenint en compte les publicacions oficials).
 • Protecció de dades (llei de protecció de dades i informació sobre el seu compliment en un comerç del moble).

ACORDS AMB TERCERS

ÉCIJA - 23/07/2020

ECIJA és la signatura de serveis professionals líder del mercat espanyol en assessorament en Tecnologia, Mitjans i Telecomunicacions

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE ECIJA I COMERÇMOBLE PER A POTENCIAR EL COMERÇ ELECTRÒNIC I DONAR SUPORT LEGAL AlS SEUS ASSOCIATS.“Qualsevol negoci digital ha de plantejar-se que la prestació de serveis o venda de productes en línia converteix al titular de la plataforma en un Prestador de Serveis de la Societat de la Informació (PSSI) i subjecte a les responsabilitats establides en la normativa.

AXA - 01/03/2017

L’empresa Centre d’Assessorament, és un referent en assessorament i contractació de pòlisses, una llarga trajectòria en el sector de mobles a nivell nacional així ho demostra.

Amb aquest acord, els associats/as es beneficiaren d’unes condicions exclusives en la contractació de les assegurances, tant particular com empresa .De manera exclusiva hem dissenyat de comú acord amb Axa, una pòlissa per a tots nosaltres que cobreix el risc de danys a tercers que té la nostra activitat amb un cost molt reduït
BANCO SABADELL - 16/12/2020

BANC SABADELL disposa d’una àmplia oferta de productes i serveis financers dirigits a col·lectius de professionals.

 

 

CAIXA POPULAR

Avantatges amb Caixa Popular per a associats de Confecomerç CV

Aquestes són algunes dels avantatges que ofereix CAIXA POPULAR per als comerços associats, segons conveni de col·laboració signat entre totes dues entitats:

CONTE COMERÇ

PRÉSTECS PER A LA MILLORA DEL TEIXIT EMPRESARIAL

AJORNAR ELS TEUS IMPOSTOS

CREDI-COMERÇ

TPV DE CONFIANÇA I TARIFA PLANA TPV

TARGETA DE COMPRA LOCAL

 

Més informació

 

MARTINEZ ASESORES

MARTINEZ ASESORES S.L. és una empresa conformada per professionals de l’abogacia i economistes, que presten els seus serveis a empreses, bé siguen persones físiques o jurídiques.

Abastant aquesta prestació, des de la realització de nòmines, assegurances socials i altres que tinguen la seua causa en la relació laboral. Serveis d’assessorament fiscal i comptable, i si foren necessaris per a l’altres part i si ho demanara especialment, la prestació de serveis jurídics.