L’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE)ha convocat subvencions per a donar suport al desenvolupament de plans empresarials de creixement de noves empreses innovadores, a través del desenvolupament d’accions d’assessorament especialitzat. Aquestes ajudes subvencionen fins al 100% de la despesa de contractació dels serveis d’assessoramentamb un import mínim de 3.000 euros per àrea d’assessorament, fins a un límit de 50.000 euros per sol·licitud.

Beneficiaris i accions susceptibles de suport

Aquestes ajudes estan dirigides a empreses innovadores menudes(segons la definició recollida en l’article 2 de la convocatòria), tant persones jurídiques com empreses individuals, amb seu social i establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana, d’antiguitat inferior a 5 anys. Hauran de complir amb els requisits establits en les bases reguladores (article 24).

La seua finalitat és subvencionar laprestació de serveis d’assessorament especialitzat per al desenvolupament del pla empresarial de creixement de l’empresa, sobre una o diverses àrees que s’indiquen a continuació:

  • Diagnòstic estratègic.
  • Model de negoci.
  • Màrqueting i comercialització.
  • Organització i processos.
  • Gestió economicofinancera.
  • Definició de quadres de comandament.

Es podran incloure àrees addicionals que es consideren estratègiques per al desenvolupament del pla empresarial de l’empresa, sempre que es justifique en el moment de la sol·licitud.

Com a requisits, les propostes d’assessorament especialitzat hauran de partir d’una anàlisi de la situació de l’empresa i hauran de justificar la necessitat i l’oportunitat del servei d’assessorament.

A més, els serveis d’assessorament no podran començar a executar-se abans de presentar la sol·licitud d’ajuda i la persona o entitat que preste els serveis d’assessorament especialitzat haurà de complir els requisits establits en la convocatòria (article 3.7).

Sol·licituds i termini

El termini de presentació de sol·licituds comprén del 30 de gener al 13 de març de 2020. Només es podrà presentar un projecte per empresa.

La sol·licitud i la memòria tècnica s’adequaran als models normalitzats que es podran descarregar en la pàgina web d’IVACEi es tramitaran davant del Registre Telemàtic de l’IVACE.

Més info

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad