Convocatòria a l’Assemblea Electoral Extraordinària d’eleccions de la Junta Directiva que se celebrarà dimecres, 12 de febrer, amb el següent orde del dia:

  1. Eleccions a la Junta Directiva. Proclamació de la candidatura vencedora.
  2. Intervenció del president/a electe/a.
  3. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de l’Assemblea Electoral.

samblea comerç moble 2020

Els càrrecs que han de ser renovats són els següents:

– PRESIDENT-A

– VICEPRESIDENTS-ES

– TRESORER-A

–SECRETARI-A

–VOCALS

A l’elecció dels càrrecs podrà concórrer qualsevol associat amb dret de vot en les condicions que s’estableixen en els Estatuts i que estiguen al corrent de les quotes establides.
Les candidatures hauran de reunir els següents requisits:
a) Han de figurar tots els llocs a renovar amb el càrrec que corresponga a cada candidat-a.

  1. b) Nom, cognoms, D.N.I i número d’associat-da de cadascun dels integrants.
  2. c) Domicili, correu electrònic i telèfon a l’efecte de notificacions i comunicacions.
  3. d) Els candidats-es hauran d’estar al corrent de pagament de les quotes socials.
  4. e) e) El termini límit per a la presentació de candidatures serà el 27 de gener de 2020.

Donada la importància dels temes a tractar, es prega encaridament l’assistència. Per al cas de ser impossible la seua assistència, li preguem ens remeta degudament emplenada l’autorització/Delegació de vot que s’acompanya, fent-nos-la arribar per correu postal, o bé en format digital, escanejada, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

Per a qualsevol dubte, consulta o aclariment que precisen poden dirigir-se al telèfon 679488064 de la secretària tècnica de l’associació, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.30 hores.

Tota la documentació que s’aprovarà en l’Assemblea estarà a la disposició dels socis-es en la seu o podrà ser sol·licitada expressament a la Secretaria Tècnica de l’Associació, amb una setmana d’antelació a la celebració de l’Assemblea.

Es prega puntualitat i confirmació d’assistència.

Tant per a CONFIRMAR ASSISTÈNCIAcom per a EXCUSAR-LA, es pot fer telefonant al 963 522 977, 679 48 80 64 o per correu electrònic a comercioshabitatcv@gmail.com

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad