Avantatges Per al Col·lectiu Del Moble

De botigues de la Comunitat València, junts som més

AVANTATGES PER Al COL·LECTIU

Només com a col·lectiu podrem defensar els nostres interessos i reivindicar els nostres negocis:

Relació i amb els diferents organismes oficials i assessorament per a obtindre les seues ajudes: Generalitat Valenciana, Cambra de Comerç d’Alacant , Castelló i València. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.
Comunicació y marketing:
Potenciar la cultura del moble i potenciar el posicionament que es mereix.
CECOMU:
Confederació Espanyola de Comerços de l’Hàbitat

CONSELL DEL MOBLE

Organització nacional que representa i defensa els interessos del sector, integrant a fabricants, comerços, agents comercials i fires sectorials. Comerçmoble és un membre actiu i rellevant sent present en el futur consell per a presentar al Ministeri l’estudi-proposada de desgravació per la compra de mobles.

Pla estratègic:
• Objectius marcats a: 1,3,5 anys
Full de ruta:
• Generació d’instruments

Primeres propostes iniciades:
Desgravació per la compra de mobles (Proposta al Ministeri).
Lluita contra la competència deslleial.