Protocol d’obertura comerços del moble (desescalada)

Mesures prèvies d’organització a la botiga:
1. Informeu el personal d’acord amb la normativa de riscos laborals de les recomanacions sanitàries que s’han de seguir de manera individual.
2. Netegeu tot l’espai d’exposició mitjançant dissolució de lleixiu a l’1.50, o producte equivalent, en superfícies de treball i altres productes autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a desinfectar (consulteu-los ací).
3 Cursos de Formació del personal a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals o les Mútues.

En la tenda:
1. S’ha d’evitar l’aglomeració quan s’inicie l’activitat, així com a l’eixida. Escaloneu l’horari de començament i finalització de la jornada. Destineu hores intermèdies per a la desinfecció de mobiliari, equips, material oficina, catàlegs, etc.
2. Manteniu la distància interpersonal de 2 metres aproximadament entre treballadors i treballadores i clients i clientes. La distància s’ha de mantindre fins i tot entre el públic que hi espera.
3. L’aforament màxim de l’establiment ha de complir amb el requisit de la distància interpersonal i es pot indicar a l’entrada a l’establiment.
4. Fase I: 30% aforament / Fase II: 40% aforament / Fase III: 50% aforament, fins a l’1-07.
5. Si és possible, s’habilitaran mecanismes de control d’accés a les botigues. Activeu sistemes de CITA PRÈVIA, etc.
6. Es facilitaran equips de protecció individual a l’entrada de l’establiment, com gel o hidroalcohol, guants d’un sol ús, mascaretes i/o pantalles. Tot aquest material es col·locarà a l’entrada en el lloc de recepció. S’anomenarà PUNT d’HIGIENE amb els vinils de protocol d’higiene ben visibles.

Recomanacions al personal de botiga
1 Cada persona ha de delimitar la seua zona de treball, ha de responsabilitzar-se del seu material de treball i mantindre’l en perfectes condicions d’higiene, cal evitar tocar o compartir el material o lloc de treball d’altres companys i/o companyes. Mantindre la distància interpersonal (aproximadament 2 metres).
2 Eviteu la salutació amb contacte físic, fins i tot donar la mà. Si és possible, llavar-se les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica. Tracteu que cada rentada de mans dure 40 segons.
3 Tireu qualsevol deixalla d’higiene personal -especialment, els mocadors d’un sol ús- de manera immediata a les papereres o contenidors habilitats.

4 Cada venedor i/o venedora rebrà al seu client i/o clienta a l’entrada de la botiga, li farà passar pel punt d’higiene i després l’acompanyarà a la zona d’atenció, la qual higienitzarà davant del mateix client i/o clienta. Una vegada atés el client i/o la clienta i tancada la venda se li acompanyarà a l’eixida on el client i/o clienta tornarà a passar pel punt d’higiene, on rebutjarà els guants al contenidor habilitat. Llavors el venedor i/o venedora procedirà de nou a la desinfecció de tot el material que hi haja estat exposat.

Recomanacions en els desplaçaments a casa dels clients i/o clientes i muntatges:
1. Desinfecció mitjançant dissolució de lleixiu a l’1.50 o producte equivalent de botes, caixes d’eines, escales, i qualsevol altre element necessari per a fer-hi el treball. També, neteja diària dels vehicles de transport utilitzats.
2.Porteu el pac d’higiene i protecció. És obligatori l’ús de màscara i/o pantalla protectora i guants per part del personal desplaçat.
3. Manteniu la distància de 2 metres de seguretat entre empleats i/o empleades i clients i/o clientes. Durant els treballs de muntatge no ha d’haver, dins de l’habitació, cap persona aliena a aquest muntatge.
4. Es concertarà cita amb antelació per a prendre mesures o fer els muntatges. El client i/o clienta haurà confirmat prèviament que no hi ha persones amb símptomes o contagiades en el lloc del lliurament (sol·liciteu un document signat pel client i/o clienta). En tot cas, s’ha d’assegurar la correcta protecció dels treballadors i/o treballadores en els llocs desplaçats de treball. Finalitzat el muntatge, el client i/o clienta signarà al muntador o muntadora el document de correcte ús de les mesures de protecció (és un control al muntador o muntadora perquè aquest o aquesta no es despiste).

Recomanacions en la càrrega i descàrrega de mercaderia en magatzem:
1 Programeu la recepció amb els i/o les transportistes, per a evitar-hi aglomeracions.
2 Manteniu el material en perfectes condicions de desinfecció abans de cada descàrrega, com carretons, guants de treball etc. i torneu a desinfectar-los una vegada acabada aquesta descàrrega.
3 Així mateix, el o la transportista haurà de complir el mateix protocol i per a tot això es disposarà d’un pac d’higiene i neteja complet en cada magatzem.

Protocol d'obertura comerços del moble

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad