+ de 850 seguidors en la nostra primera campanya

La campanya de “mobles de debò” ha sigut un èxit rotund quant a repercussió dins de la Comunitat Valenciana.

Molts associats i associades ens han comunicat la seua satisfacció i ens han convidat a fer més actuacions d’aquesta mena, que facen visibles les botigues de mobles associades a Comerçmoble. Com a servei per a totes i per a tots, en Comerçmoble volem desenvolupar més accions d’aquest tipus que permeten identificar els avantatges de comprar en botigues de mobles prèmium enfront de grans superfícies i multinacionals.

Hem aconseguit entre totes i tots una velocitat de comunicació gran en Facebook, amb accions que han arribat d’una manera clara i notòria a consumidores i consumidors, i pensem que és important seguir en aquesta línia de comunicacions perquè els nostres associats i associades les puguen utilitzar guanyant en visibilitat.

Per a qualsevol suggeriment, teniu a la vostra disposició el nostre correu electrònic: qubo@qubo3.com